mgr Ewa Kuśmierska

DYREKTOR

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej i Logopedii oraz Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Jestem również pełnomocnikiem d/s jakości, a także audytorem wewnętrznym Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Moje fascynacje zawodowe to: jakość i standardy w edukacji początkowej, a także innowacje i nowoczesne rozwiązania pedagogiczne. Jestem autorką artykułów w znaczących czasopismach dla nauczycieli: "Biuletyn Oświatowy ", "Nauczyciel i Szkoła" i "Wychowanie w Przedszkolu. "Ukończyłam ponadto wiele kursów i warsztatów metodycznych z zakresu kreowania wizji przedszkola, organizacji warsztatu pracy nauczyciela i obserwacji dziecka. Przez dwa lata uczestniczyłam w Forum Jakości w Edukacji organizowanym przez Departament Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Od wielu lat jestem dyrektorem i współwłaścicielem niepublicznych przedszkoli w Zabrzu i Bytomiu oraz Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych z siedzibą w Zabrzu.

Moje zawodowe motto oparłam na sentencji prof. B. Rocławskiego "W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami".

Interesuję się historią sztuki i malarstwem, lubię dobrą książkę i muzykę rockową.

mgr Agnieszka Gołębiowska

PSYCHOTERAPIA, COACHING


Sekretem zdrowia, zarówno umysłu, jak i ciała, nie jest opłakiwanie przeszłości, ani zamartwienie się przyszłością, lecz mądre życie w chwili obecnej.
Budda


Od 20 lat rozwijam swoje kompetencje w pracy z drugim człowiekiem. Aktualnie jestem na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Prowadzę psychoterapię pod superwizją.
Spektrum problemów, z jakimi możecie się Państwo zgłaszać jest szerokie. Wsparcie i pomoc oferuję prowadząc psychoterapię indywidualną, terapię rodzinną i terapię par oraz coaching i mentoring.
Jeżeli w Twoim życiu pojawiają się trudności i kryzys, a dotychczasowe, naturalne sposoby radzenia sobie z nimi przestają wystarczać - ZAPRASZAM

 

mgr Żaneta Dulęba

TERAPEUTA SI

Jestem fizjoterapeutką z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, neurologicznymi oraz genetycznymi.

Posiadam uprawnienia Terapeuty Integracji Sensorycznej. Ukończyłam kursy w zakresie:

  • Neurorozwojowej diagnozy i terapii dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi
  • Diagnozy i terapii neurorozwojowej niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
  • Terapia Integracji Sensorycznej Ayres SIAT

Prywatnie jestem mamą 3 letniego chłopca. Jestem zaangażowana w pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, która daje mi energię i dużą satysfakcję. Będąc mamą, wiem jak ważny jest rozwój dziecka zarówno ten fizyczny jak i emocjonalny. Ważne jest wspieranie tego rozwoju. W swojej pracy kieruję się filozofią pozytywnego myślenia wykorzystującą metody komunikacji NLP.

mgr Aleksandra Kowalczyk

Lektor języka angielskiego

Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej oraz kompetencje językowe na poziomie C2 potwierdzone uzyskaniem certyfikatu językowego Cambridge CPE - Certificate of Proficiency in English.

Prowadzę zajęcia Brit Kids i specjalizuję się w nauczaniu dzieci i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z najmłodszymi słuchaczami.

Interesuję się kulturą brytyjską i językiem angielskim od najmłodszych lat, kiedy to moim ulubionym bohaterem literatury brytyjski był słynny detektyw Sherlock Holmes.

Dziś staram się zaszczepić to zainteresowanie już u najmłodszych słuchaczy.

Aleksandra Gabor

Terapeutka Integracji Sensorycznej, w swojej pracy ceni sobie budowanie pozywnej relacji z dzieckiem oraz rodzicami. Absolwentka Śląskiego Uniwerstety Medycznego w Katowicach oraz Akademii WSB. Stale poszerzająca swoje kompetencje na licznych kursach, szkoleniach i konferencjach: Sensoplastyka, Logorytmika, Elementy Terapii Karmienia, Szkolenie podstawowe INPP. Autorka i wspóautorka wielu doniesień publikacji naukowych.

Inspiracje: Jasper Juul i Agnieszka Stein.

Katarzyna Węgrzyn

Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Jestem także w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w MOPS, Hospicjum,
świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodku leczenia uzależnień oraz NZOZ Ośrodku
Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Od siedmiu lat zawiązana jestem z Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks obecnie w Katowicach na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w leczeniu nerwic i depresji. prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Agata Szafran

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz młodzieżą. Oferuję pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i ich rodzin - udzielam wsparcia psychologicznego całej rodzinie. Prowadzę działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach trudnych lub kryzysowych.
 
Podejmuję działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu - prowadzę badania i działania diagnostyczne dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, sytuacji wychowawczej, w celu rozwiązania problemów wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  funkcjonowanie dziecka. 
 
Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania pedagogicznego, a także Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto, stale uczestniczę w wielu formach doskonalenia zawodowego. Na co dzień pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi jako nauczyciel-psycholog - co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in. z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, zespołem Aspergera, z zagrożeniem o niedostosowaniu społecznym. 
 
Moją pasją są podróże, a także sport i odżywianie, kształcę się także w tym zakresie, posiadam m.in. certyfikat Eksperta ds. Dietetyki i dietoterapii, ukończyłam kurs dietetyki klinicznej dla osób aktywnych. 

Paulina Szeliga

Ukończyłam studia licencjackie na specjalności poradnictwo logopedyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem absolwentką studiów magisterskich - filologia polska ze specjalnością nauczycielską oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam kurs umożliwiający diagnozę Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka, kurs z zakresu fizjologicznej terapii miofunkcjonalnej, a także wiele innych. 
 
Praca jako logopeda jest dla mnie jednocześnie wspaniałą przygodą, ale też wyzwaniem, ponieważ kształtuje niezwykle ważny obszar w życiu każdego człowieka - język oraz komunikację z drugim człowiekiem. Terapię logopedyczną planuję w taki sposób, aby była dla dziecka świetną zabawą, w czym pomagają mi własnoręcznie tworzone pomoce logopedyczne.
 
Staram się być terapeutą w myśl słów Williama Saroyana: "Dziecko poszukuje dziecka w każdym kogo spotka. Jeśli znajdzie je w dorosłym, podoba mu się ta osoba więcej niż inne".

Maja Molin

 

Z dziećmi pracuję od 2006 roku, pedagogiem specjalnym jestem od 2009 roku do chwili obecnej. Ukończyłam Pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki z informatyką w kształceniu specjalnym w Uniwersytecie Pedagogicznym Im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z filią w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach oraz Opiekunkę Dziecięca w Studium Medycznym w Zabrzu.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas praktyk w: Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu, Szkole Podstawowej nr 14 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu, Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach, Ośrodku Opiekuńczo- Wychowawczym dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Gliwicach, Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych gdzie pracuje od 2006 roku do chwili obecnej.

W pracy z dziećmi wykorzystuje metodę Stosowanej Analizy Zachowania, która pozwala na osiągniecie najlepszych efektów w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz przejawiającymi trudne zachowania. Stosuję również wiele innych metod w zależności od potrzeb edukacyjnych dziecka.

 Karolina Bąk

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie o profilu: Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej. Na co dzień jestem wychowawcą w przedszkolu integracyjnym co daje mi możliwość obserwacji dzieci, na skutek czego odczuwam ogromną radość i satysfakcję. Jestem dumna, gdy widzę, że moja praca przynosi oczekiwane efekty, a wszystkie dzieci zdobywają nowe umiejętności, stają się samodzielne i rozwijają się. Dzięki temu również ja sama wzbogacam swój wachlarz doświadczeń i podążam za potrzebami wychowanków. 

Na poradni prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, przeprowadzam badania z dziećmi, u których występują trudności szkolne, aby potwierdzić lub wykluczyć dysleksję, dysgrafię i dysortografię. Oprócz tego ukończyłam kurs z EEG-Biofeedback, dzięki któremu mogę prowadzić regularną terapię. 
 

Karolina Kosmala

Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Śląskiej Szkole Psychoterapii akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam psychologię ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Opolskim. Brałam udział w szkoleniach dotyczących między innymi diagnozy oraz podstaw psychoterapii, stale poszerzam swoje kompetencje.
Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już podczas studiów odbywając praktyki oraz pracując jako wolontariusz w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej i w Zakładzie Karnym w Brzegu. Pracowałam w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS współprowadząc grupy terapeutyczne w ramach dziennego oddziału psychiatrycznego dla dorosłych i dla dzieci oraz udzielając pomocy psychologicznej w ramach poradni – pracując z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Posiadam doświadczenie oraz wiedzę z zakresu pomocy osobom z diagnozą schizofrenii oraz z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia osobowości. Obecnie pracuję również w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi.

Prowadzę pomoc psychologiczną i terapię osób dorosłych oraz młodzieży, udzielam wsparcia psychologicznego. Pracuję w podejściu psychodynamicznym łącząc je z elementami psychodramy.

Iza Kuśnierz

Studia magisterskie ukończyłam na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej. Na co dzień jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, więc moje życie zawodowe skupia się na potrzebach i problemach dzieci w wieku przedszkolnym. Praca ta daje mi mnóstwo radości, jak też jest bodźcem do podejmowania wielu wyzwań. Chętnie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, aby tym samym, jak najlepiej wykonywać swoją pracę, ponieważ jestem świadoma wielkiej odpowiedzialności, która na mnie, jako nauczycielu spoczywa.

Na poradni przeprowadzam diagnozę dyskalkulii u dzieci, u których występują trudności w szkole, aby potwierdzić lub wykluczyć dyskalkulię. Dodatkowo prowadzę Trening Umiejętności Społecznych, dzięki któremu m.in.  pomagam dzieciom budować prawidłowe relacje z rówieśnikami oraz dorosłymi poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych.

W niedalekiej przyszłości pragnę poszerzyć swoją wiedzę o studia podyplomowe na kierunku Integracja sensoryczna

Michał Kuśmierski

DIETETYK – KONSULTANT DO SPRAW ŻYWIENIA DZIECI I DOROSŁYCH

Ukończyłem Centrum Nauki i Biznesu w Krakowie na kierunku konsultant d/s żywienia. Jestem trenerem personalnym z kilkuletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w zdrowym odżywianiu i treningu siłowym. Pomagam dzieciom i osobom dorosłym w pokonywaniu problemów żywieniowych, takich jak nadwaga i niedowaga, a także w pozbywaniu się złych nawyków żywieniowych.  Daję wskazówki, jak się odżywiać, by być zadowolonym z własnej sylwetki. Pomagam w odpowiedzi na pytanie: co to jest zdrowe odżywianie się? Układam jadłospisy.

Wyznaję zasadę, że kluczem do sukcesu jest odpowiednio skomponowana dieta i aktywność fizyczna.