ADOS -2  DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU.

Ados – 2 nazywany jest „Złotym Standardem” diagnozowania autyzmu na świecie.

Jest to jedno z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych, które jest wykorzystywanych w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Narzędzie to pozwala wykryć spektrum autyzmu u dorosłych i dzieci od 12 miesiąca życia.

Narzędzie obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co z kolei umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji.  Podczas badania diagnosta proponuje dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów do rozmów. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  • język i komunikacja,
  • wzajemność w interakcjach społecznych
  • zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania
  • inne zachowania odbiegające od normy

 Porównanie wyniku badania z odpowiednią dla danego modułu normą pozwala na stwierdzenie, też nie czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu  W przypadku najmłodszych badanych (w wieku poniżej 31 miesięcy) – na określenie stopnia, w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój.

Kiedy warto zrobić test ADOS – 2:

Jeżeli Twoje dziecko:

- unika kontaktu z innymi, nie patrzy ci w oczy, nie chce lub nie lubi się przytulać

- nie jest zainteresowane tym, co dzieje się wkoło, nie reaguje na swoje imię czy przywołanie

- nie wskazuje na przedmiot, nie mówi o swoich potrzebach

- w Jego zabawie przeważają schematy np. fiksacje na określoną zabawkę lub przedmiot

- ma zaburzoną mowę, nie próbuje się komunikować

- jest nadwrażliwe lub podwrażliwe na bodźce sensoryczne

- nie na przyjaciół, jest samotnikiem, nie szuka kontaktu z rówieśnikami

- ma problemy w przedszkolu czy szkole: jest ciągle „nieobecne”, nie potrafi się skupić na zadaniu

Jeżeli Ty sam:

- nie czujesz się dobrze w towarzystwie innych ludzi, nie lubisz kontaktów społecznych

- nie potrafisz się skupić na określonych czynnościach

- twoje działania mają charakter stereotypowy

 

Przyjdź do naszej poradni .

Sprawdzimy, czy twoje obawy są uzasadnione, doradzimy co robić dalej, zaproponujemy rozwiązania.

Nasza poradnia zatrudnia szereg specjalistów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi ze spektrum autyzmu. Oferujemy: terapię TUS, terapię behawioralną, pedagogiczną, psychologiczną i inne.