„NIE MUSISZ BYĆ SAM” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Cele:

  • wyposażenie rodziców w niezbędne umiejętności psychologiczne i pedagogiczne,
  • odreagowanie stresu i napięć dnia codziennego na bazie m.in. wymiany doświadczeń
  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym, 
  • zwalczanie bezradności wobec problemu,
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
  • wymiany użytecznych informacji
  • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.