Terapia behawioralna to jedna z metod postępowania terapeutycznego. Opiera się na

przekonaniu, że zaburzenia w zachowaniu to utrwalone, negatywne reakcje, których nauczyliśmy się w ciągu życia. Zadaniem terapeuty jest „rozłożenie” trudnej sytuacji na czynniki pierwsze oraz zrozumienie jej. Zrozumienie problemu sprzyja jego zmianie. Dzięki temu nasze „trudne” zachowanie jest modyfikowane a nasze odczucia uwolnione od problemów.

Celem terapii poznawczo - behawioralna (CBT) jest zmiana sposobu myślenia - to jej część „poznawcza” i zachowania - to jej części „behawioralna”. Poprzez oduczanie się szkodliwego zachowania i reakcji na określone bodźce, pacjent może przerwać błędne koło negatywnych odczuć, myśli i zachowania. 

Terapia ma doprowadzić pacjenta do momentu, gdy jest on w stanie „zrobić to sam” i wypracować własne metody radzenia sobie z danym problemem.

Sesje terapeutyczne odbywają się indywidualnie. Na początku spotkania ustalany jest temat, cel sesji lub terapii. Pacjent powinien ćwiczyć i rozwijać nabyte umiejętności nawet po zakończeniu cyklu sesji. Zmniejsza się dzięki temu możliwość nawrotu problemów i związanych z nimi objawów.