DIAGNOZA PSYCHOLOCZNA ma na celu opisanie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz wyjaśnienie wszystkich czynników, mechanizmów zewnętrznych, psychologicznych, które mają wpływ na powstawanie problemów.  Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcześniejszych latach życia), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne.

W procesie diagnozowania używane są rzetelne, trafne i wiarygodne testy.
Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego
i językowego. Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym,
w relacjach rodzinnych czy rówieśniczych.

 

CELEM DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ JEST OKREŚLENIE:

 

  • poziomu funkcji poznawczych oraz funkcji percepcyjno- motorycznych dziecka,
  • osobowości dziecka,
  • specyficznych trudności w nauce,
  • dysharmonii rozwojowych u dzieci,
  • zaburzeń emocjonalnych, trudności adaptacyjnych i zaburzeń neurotycznych.

 


Po omówieniu wyników diagnozy psychologicznej-
diagnosta proponuje odpowiednie formy pomocy terapeutycznej.