Zapraszamy Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • czy Twoje obawy i niepokoje związane z rozwojem Twojego, dorastającego dziecka są słuszne,
 • jak pomóc Twojemu dziecku,

 Zapraszamy Jeśli obserwujesz u Swojego dorastającego dziecka niepokojące Cię zachowania takie jak:

 • nieśmiałość i osamotnienie,
 • lęki,
 • obniżony nastrój lub depresję,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • kłopoty w kontaktach z rówieśnikami,
 • problemy szkolne,
 • trudności w nauce,
 • konflikty z rodzicami
 • nagłe, niepokojące zmiany w zachowaniu,
 • inne trudności.

Zapraszamy również na zajęcia popołudniowe dla Młodzieży:

 • Nowoczesne techniki pamięciowe - szkolenie dla dorosłych, dla grup środowiskowych (dla maturzystów, studentów) , dla nauczycieli (szkolenie metodyczne), czas trwania szkolenia ok. 3 godz.

 Oferujemy również doradztwo personalne i zawodowe udzielane w ramach pomocy psychologicznej oraz coachingu i mentoringu.