Co to jest EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback jest to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Gdy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów. Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych za pomocą sprzężenia zwrotnego. Metoda ta jest skuteczna w 80 – 90 % przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć i utrwalić odpowiedni, nowy wzorzec reagowania. Zoptymalizować pracę mózgu tak, by będąc w stanie relaksacji uzyskać umiejętność pełnej koncentracji.

Dla kogo?

EEG Biofeedback można stosować u dzieci w wieku powyżej 3 lat, młodzieży i dorosłych.

Jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, m.in.:

- uczniowie                                                     - artyści

- studenci                                                       - kadra kierownicza

- dziennikarze                                                 - naukowcy

- sportowcy                                                    - kadra zarządzająca

 

Ze względu na swoje terapeutyczne oddziaływanie, metoda EEG Biofeedback jest skuteczna, gdy występują:

 • zaburzenia koncentracji uwagi - problemy w nauce
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania                                    
 • zaburzenia mowy, jąkanie się
 • zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
 • stany lękowe, depresja
 • problemów z zapamiętywaniem 
 • zespół chronicznego zmęczenia
 • uzależnienia - wypalenie zawodowe
 • przewlekłe bóle głowy, migreny
 • ADHD

Jak przygotować się na pierwszą wizytę?

Na pierwsze spotkanie należy przynieść ze sobą: 
-  zaświadczenie od lekarza specjalisty np. neurologa o braku przeciwskazań do prowadzenia terapii EEG Biofeedback,
-  posiada wynik badań EEG lub QEEG, 
-  posiadane karty informacyjne ze szpitala, 
-  posiadane opinie psychologiczne lub pedagogiczne, 
-  informacje o przyjmowanych lekach.