Konsultacja z psychologiem to doraźna forma pomocy. Jest to najczęściej jedno spotkanie, na którym osoby zainteresowane otrzymują konkretną pomoc psychologiczną.

Osoby zgłaszające się na spotkanie z psychologiem szukają wsparcia w związku:

 

  • z brakiem wiary w siebie i z niskim poczuciem własnej wartości
  • z depresją
  • z problem z uzależnienia
  • z kłopotami w związku partnerskim,
  • z problemami w relacjach z dziećmi, rodziną,
  • z kłopotami w pracy lub jej utratą,
  • z trudną sytuacją życiową, taką jak choroba, żałoba czy utrata bliskiej osoby.

 

Konsultacje psychologiczne mają również charakter diagnostyczny. Bardzo często osoby po konsultacji z psychologiem, decydują się na podjęcie psychoterapii. Oprócz rozmowy, diagnozę psychologiczną możemy wspomóc profesjonalnymi narzędziami psychometryczne jakimi są Testy Psychologiczne