DIAGNOZA FUNKCJONALNA określi poziom funkcjonowania dziecka w jego poszczególnych sferach rozwoju. Wskaże jego mocne i słabe strony, deficyty oraz potencjał rozwojowy. Diagnoza ta opiera się na wystandaryzowanych pomocach do badania co ułatwia wykreślanie profilu rozwojowego dziecka. Po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzic otrzymuje szczegółowy raport z przeprowadzonego badania. Diagnoza funkcjonalna pomocna jest podczas konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci, które wymagają wspomagania rozwoju.