DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA dzieci i dorosłych polega na rozpoznaniu zaburzeń mowy Podczas pierwszego spotkania logopeda przeprowadza wywiad, dokonuje oceny sprawności ruchowej aparatu artykulacyjnego oraz sprawdza jego budowę anatomiczną, bada słuch fizjologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji głosek we wszystkich pozycjach w wyrazie i w różnym sąsiedztwie fonetycznym,  w tym w grupach spółgłoskowych. oraz określa poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej. W szczególnych sytuacjach logopeda może zlecić dodatkowe badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie – laryngolog, neurolog. Ocena artykulacji zawiera pełny opis i charakterystykę nieprawidłowości artykulacyjnych. Na podstawie zebranych wyników zostaje postawiona diagnoza zaburzeń mowy oraz opracowywany indywidualny plan terapii.