BADANIE PEDAGOGICZNE zalecane jest, gdy w diagnozie psychologicznej stwierdzono u dziecka duże możliwości intelektualne, a mimo to występują trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych programem szkolnym. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności.

Po badaniu, w opinii pedagogicznej zawarte są zalecenia dotyczące samodzielnej pracy dziecka, pracy dziecka pod opieką rodziców, a także wskazania dla nauczycieli do realizacji w czasie zajęć lekcyjnych i terapeutycznych.