Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Miriada” w Bytomiu zaprasza osoby potrzebujące wsparcia do udziału w spotkaniach grup:

- „POZWÓLCIE MI PŁAKAĆ” – grupa wsparcia dla osób będących w żałobie,

- „NIE MUSISZ BYĆ SAM” – grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością,

- „RAZEM” - grupa wsparcia dla osób dotkniętych depresją

- KIM JESTEM” - dla osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych (DDA)

 

Co to jest grupa wsparcia?

To forma pomocy psychologicznej dla osób, które łączy wspólny problem. Jej głównym celem jest wzajemne wsparcie emocjonalne, a także pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami.

Organizacja grup wsparcia w naszej Poradni:

  • grupy wsparcia mają charakter otwarty, oznacza to, że w trakcie spotkań mogą dołączyć nowe osoby,  
  • spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu i trwają 2 godz. – miesięczny koszt – 150 zł.
  • grupa liczy od 6 – 15 osób
  • przed przystąpieniem do grupy niezbędne jest indywidualne spotkanie konsultacyjne z prowadzącym grupę – koszt spotkania - 50 zł.
  • zapisy prowadzone są w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Miriada” w Bytomiu, ul. Woźniaka 78 telefonicznie bądź osobiście.

Spotkania rozpoczynają się w miesiącu styczniu 2019 r.