NAUKA SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK PAMIĘCIOWYCH DLA DZIECI W WIEKU 8-14 LAT, TO SERIA ĆWICZEŃ WG METODY MARKA SZURAWSKIEGO:

- Łańcuchowa Metoda Skojarzeń,

- Główny System Pamięciowy,

- System Haków,

- Pałac Pamięci.

Uczestnicy kursu dowiedzą się czym jest pamięć krótkotrwała i długotrwała oraz w jaki sposób można ją poprawić. Po zakończeniu kursu, uczestnicy:

- rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem

- poprawią koncentrację uwagi

- opanują umiejętność nowoczesnego notowania nieliniowego

- opanują techniki przyspieszające proces uczenia się

- zapoznają się z technikami motywacyjnymi i relaksacyjnymi

 

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNĄ DLA DZIECI 4-7 LAT

To seria ćwiczeń na podstawie książki "Moje sylabki" Agnieszki Fabisiak- Majcher i Elżbiety Ławczys. Dziecko poznaje materiał językowy poczynając od najprostszych zadań (samogłoski, onomatopeje, wyrazy) do ćwiczeń wymagających czytania sekwencyjnego (pierwsze sylaby otwarte, wyrazy dwusylabowe, aż do zdań i prostych tekstów).

Metoda ta ma na celu naukę i doskonalenie kompetencji językowej w wymiarze mówionym i pisanym. Bazuje na nauce czytania i stymulowaniu funkcji półkuli dominującej. Głównym założeniem metody jest nauka czytania w sylabach głosek i stymulowanie rozwoju wszystkich zmysłów oraz obu półkul mózgowych.