„RAZEM” - grupa wsparcia dla osób dotkniętych depresją

Cele:

  • rozładowanie napięcia emocjonalnego,
  • pokazanie, że nawet ciężka depresja jest możliwa do pokonania.
  • czym jest żałoba i jak przebiega,
  • dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym, 
  • zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej
  • budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników
  • wymiana informacji
  • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań