Coaching jest jedną z form wsparcia drugiego człowieka. To towarzyszenie klientowi w procesie zmiany, towarzyszenie w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Coaching jest zorientowany na teraźniejszość i przyszłość, a każdy klient postrzegany jest jako osoba posiadająca unikalne zasoby i doświadczenie życiowe.

Podstawą sesji jest relacja oparta na wzajemnym zaufaniu. Poprzez aktywne słuchanie, rozmowę, zadawanie pytań oraz stosowanie narzędzi i ćwiczeń, klient realizuje wyznaczone na początku drogi cele. Wykorzystuje do tego zasoby - wiedzę i umiejętności, które już posiada. Coaching pomaga klientowi rozpoznać jego umiejętności, talenty i zdolności.      

Tematy, z którymi najczęściej przychodzą klienci na sesje coachingowe:

 • nieśmiałość, asertywność, pewność siebie,
 • rozwój motywacji, osiągnięcie konkretnego celu,
 • odnalezienie ścieżki życiowej,
 • zarządzanie czasem, organizacja swojej pracy,
 • relacje międzyludzkie, związki partnerskie, nawiązywanie relacji,
 • emocje, uwalnianie destruktywnych emocji, praca ze stresem,
 • zmiana przekonań, zmiana nawyków,
 • niezadowolenie z życia lub kariery zawodowej.
 • niepokój, lęk i stres
 • tęsknota za szczęściem w życiu 
 • wypalenie zawodowe, przemęczenie
 • stres przed egzaminem,
 • pomysł na biznes.