„POZWÓLCIE MI PŁAKAĆ” – grupa wsparcia dla osób będących w żałobie

Cele:

  • jak radzić sobie z żałobą po śmierci bliskiej osoby
  • jak pokonać smutek i żal,
  • czym jest żałoba i jak przebiega,
  • dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności,
  • dzielenie się wsparciem emocjonalnym, 
  • zwalczanie bezradności wobec problemu i trudnej sytuacji życiowej
  • pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie rozwiązań