Terapia integracji sensorycznej to ukierunkowana zabawa, w trakcie której dziecko ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Terapeuta w trakcie zajęć stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia motorykę małą i dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego ciała. Terapeuta stosując odpowiednie techniki eliminuje, wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce jak również dostarcza silnych bodźców.

   

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie do tego celu przystosowanej sali. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak:

 • - podwieszane platformy, huśtawki, hamaki,
 • - deskorolki,
 • - trampoliny,
 • - tunele,
 • -  piłki gimnastyczne,
 • - równoważnie,
 • - materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.
   

Terapię SI zaleca się dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi, które mogą mieć problemy i zaburzenia w wielu aspektach min:

 • -wykazują nadwrażliwość na dotyk
 • - nie chcą ubierać ubrań z metkami
 • - nie lubią bawić się w piasku
 • - ciągle się potykają, przewracają
 • - popychają inne dzieci, rzucają zabawkami w innych
 • - robią rzeczy, które uznaje się za przejaw agresji
 • - mają wybiórczość pokarmową
 • - są ciągle pobudzone i zdenerwowane
 • - mają problemy z rysowaniem
 • - często przybierają negatywną postawę
 • - maja problemy z napięciem mięśniowym
 • - boją się głośnych dźwięków lub wręcz odwrotnie szukają bodźców słuchowych w postaci głośnej muzyki
 • - mogą być bardzo ostrożne, wielu rzeczy się boją
 • oraz wiele innych
 
   Dzieci które znajdują się w grupie ryzyka to dzieci z:

 •  ADHD
 •  spektrum autyzmu
 •  zespołem Downa
 •  upośledzeniem umysłowym
 •  mózgowym porażeniem dziecięcym
 •  bez stwierdzonych zespołów lub dysfunkcji, ale prezentujące niepokojące zachowania.

 

 

 

 

Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Pierwsze lata w życiu dziecka związane są z intensywną eksploracją otoczenia i zdobywaniem doświadczeń dotyczących fizycznych właściwości obiektów. Informacje te dziecko zdobywa za pomocą różnych zmysłów. Ich właściwe funkcjonowanie stanowi zatem podstawę rozwoju dziecka. Każde zaburzenie w tym zakresie spowoduje zakłócenie w rozwoju poznawczym , motorycznym, emocjonalnym i społecznym.

            Jednym z częstych zaburzeń integracji sensorycznej jest tzw. nadwrażliwość zmysłów, może ona objawiać się na różne sposoby , aby zobrazować zaburzenie w postaci nadwrażliwości przedstawimy ją z punktu widzenia jednego z rodziców dziecka z problemami zaburzeń integracji sensorycznej.   Mój Kubuś często chodzi na paluszkach tak jakby ziemia była rozżarzonym węglem. Domaga się aby szybko wytrzeć mu dłonie , gdy tylko się nieco ubrudzą. Z niepokojem bierze do rączki  nową zabawkę tak jakby dotykał jeża, a nie miłą przytulankę. Kiedy kupuję mu ubranka muszę obciąć wszystkie metki zanim zechce ubrać nowy sweterek. Nie pozwala obciąć sobie paznokci, ani włosów. Wizyta u lekarza to podwójny stres- Kuba krzyczy i wyrywa się dramatycznie. Często też protestuje i sztywnieje, gdy chcę go wziąć na ręce. Dlaczego nigdy nie chce podać ręki na przywitanie ani dorosłemu ani koledze? Wiem ,że to mądry chłopczyk , ale nie mogę zrozumieć ,dlaczego tak dziwnie się zachowuje?

            Trzyletni Kuba był już niejednokrotnie nazywany przez otoczenie dzieckiem drażliwym , upartym ,histerycznym i źle wychowanym, a rodzice uznani za nadopiekuńczych, z trudnościami w radzeniu sobie z wychowaniem dziecka. Tymczasem taki obraz zachowania chłopca może znaleźć wytłumaczenie na bardziej podstawowym poziomie- specyfiki doświadczeń zmysłowych. Przyglądanie się zachowaniom dzieci pod kątem zmysłowego odbioru świata jest ważnym elementem diagnozy psychologicznej  we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Pozwala lepiej poznać obraz świata dziecka i dotrzeć do pierwotnych źródeł „dziwnych” zachowań i trudności w uczeniu się , a rodzicom lepiej zrozumieć własne dzieci. Daje także szansę na znalezienie odpowiednich sposobów na przezwyciężenie tych trudności.

 

 Nadwrażliwość zmysłów.

            Kiedy myślimy o zmysłach , często w pierwszej kolejności mamy skojarzenia z percepcją słuchową i wzrokową. Trudności percepcyjne dzieci związane z tymi zmysłami tzw. „zmysłami dalekimi” są zwykle czytelniejsze dla rodziców i otoczenia. Natomiast trudności zmysłowe dzieci , związane z zaburzeniami funkcjonowania tzw. „zmysłów bliskich” (lub pierwotnych), które obejmują dotyk, propriocepcję i równowagę, pozostają mniej oczywiste ze względu na różnorodność problemów, jakie mogą wywoływać . Często jednak mylnie są interpretowane jako problemy natury emocjonalnej. Tymczasem zmysły bliskie stanowią podstawę do zdobywania przez dziecko  informacji o sobie i o świecie. Są fundamentem dla dobrego funkcjonowania percepcji wzrokowej i słuchowej , dla przetwarzania informacji na wyższym poziomie układu nerwowego. Dostarczają niezbędnych informacji dla rozwoju procesów analizy i syntezy , które są podstawą uczenia się. Regulują na podstawowym poziomie nasze kontakty zarówno ze światem przedmiotów jak i ludzi. Zmysły bliskie zaczynają już działać w pierwszych trzech miesiącach życia płodowego dziecka. Są więc narażone na szereg czynników uszkadzających ten delikatny system nerwowy. Mogą to być np. leki przyjmowane przez matkę w ciąży , wirusowe choroby , przez które przechodzi matka albo czynniki genetyczne. Nie bez znaczenia jest także sam poród , coraz częściej preferowane cięci cesarskie (nawet bez wskazań medycznych) może zaburzać formowanie doświadczeń czuciowych dziecka i przyczyniać się do zaburzeń integracji sensorycznej . Mniej oczywista ,ale równie znacząca jest np. konieczność długotrwałego leżenia przez matkę w czasie ciąży , co pozbawia dziecko różnorodności doświadczeń sensorycznych , płynących np. ze zmysłu równowagi.

            Pojawiające się u dzieci trudności zmysłowe są diagnozowane objawowo, poprzez połączenie obserwacji codziennego funkcjonowania dziecka z obszernym wywiadem i specjalistycznymi testami. Występujące  zakłócenia o określonym natężeniu i liczbie, są podstawą do zdiagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej . W tej perspektywie diagnostycznej , zachowanie wspomnianego na wstępie Kuby , można wytłumaczyć tzw. ” obronnością dotykową”, która jest jedną z dysfunkcji integracji sensorycznej. O obronności dotykowej więcej w kolejnym artykule.

 

Bibliografia:

 1. Domagalska M.:Odczuwam-Patrzę-Działam. Wyd. Adsum, Kraków 2004
 2. Joanna Cichorz -Sadowska.:Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej, sztuka leczenia 2007, tom XIV, nr 1-2, s. 25-33