Lp

OFERTA WIZYTY

CZAS TRWANIA

CENA

1.

 PEDAGOG KONSULTACJA

- Badanie pedagogiczne (dysleksja, dyskalkulia)

- Terapie pedagogiczne (terapia ręki)

- Terapie pedagogiczne

1 godz.

2 godz.

1 godz.

45 min.

150 zł

250 zł

120 zł

120 zł

2.

PSYCHOLOG KONSULTACJA

Badanie psychologiczne:

-(Test inteligencji Binet-5)

-(Diagnoza Autyzmu Testem ADOS 2)

60 min.

 

120 min.

do 180 min.

190 zł

 

300 zł

1300 zł

3.

PSYCHOTERAPIA

- Psychoterapia indywidualna

- Psychoterapia par

- Terapia systemowa rodzin

 

50 min.

60 min.

60 min.

 

190 zł.

220 zł.

220 zł.

4.

LOGOPEDA DIAGNOZA

- DIAGNOZA (diagnoza testem Kold)

- terapia logopedyczna

 

50 min.

45 min.160 zł

120 zł

5.

DIETETYK  

- Ułożenie Jadłospisu

60 min 

 -

100 zł.

100 zł.

6.

TERAPEUTA  INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  – TERAPIA SI

- Diagnoza terapii SI dzieci 1-4 lat

- Diagnoza terapii Si dzieci od 4 lat

60 min. 

3 spotkania do 60 min.

4 spotkania do 60 min.


140 zł

300 zł z opinią

400 zł z opinią

7.

TERAPEUTA   BEHAWIORALNY

60 min

  140 zł

8.

TERAPEUTA   EEG  BIOFEEDBACK

- Diagnoza

60 min

-

140 zł

160 zł

9.

OPINIE

- Opinia

- Opinia psychologiczna

- Opinia Pedagogiczna

- Opinia wraz z zaleceniami i wskazówkami dla nauczyciela i rodziców

 

-

-

-

-

 

50 zł

100 zł

100 zł

150 zł

10.

Test WKP
(kwestionariusz preferencji zawodowych)

-

150 zł

11.

Coach - rozwój osobisty

- Life coach

- Sportowy coaching

 

60 min.

60 min.

 

190 zł

190 zł

12.

Test Moxo- test wspierający diagnozę ADHA i ODD

-

250 zł

13.

Język Angielski

 -

180 zł

14.

Zajęcia Plastyczne

-

160 zł

15.

Akademia Kreatywnego Myślenia

-

160 zł

16.

Grupa Wsparcia

2 godz. / 2x w m-cu

200 zł

17.

TUS

90 min. / 2x w m-cu

240 zł

18.

Grupa Terapeutyczna

2 godz. / 2x w m-cu

200 zł