DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ opiera się na obserwacji swobodnego zachowania dziecka, wywiadzie z rodzicami oraz na przeprowadzeniu odpowiednich testów. Może ona trwać nawet do trzech godzin. Po zebraniu wszystkich informacji stawiana jest diagnoza, w której opisane jest rozpoznanie charakterystycznych zaburzeń występujących u dziecka oraz wskazany jest zbiór nietypowych reakcji na określone bodźce sensoryczne.

Badanie wydaniem opinii, która zawiera m.in. 

  • wnioski i zalecenia do dalszej pracy,            
  • konieczność dodatkowych konsultacji u innych specjalistów, 
  • program terapii opierający się na wynikach badań
  • ćwiczenia do pracy w domu