Psychoterapia jest metodą leczenia osób chorych, cierpiących na zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, lęki. Psychoterapeuta poprzez oddziaływanie środkami psychologicznymi pomaga klientom poradzić sobie z dokuczliwymi zachowaniem, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, umożliwia wprowadzanie zmian, prowadzi do lepszego rozumienia siebie i swojego życia.

Psychoterapia opiera się na budowaniu relacji i wzajemnego zaufania.

 

Celem nadrzędnym psychoterapii jest usunięcie objawów zaburzeń psychicznych, które są przyczyną cierpienia pacjenta.  W trakcie sesji terapeutycznych dążymy do uruchomienia w psychice pacjenta takich zmian, które dadzą mu szansę na lepsze życie i zapewnią optymalny poziom funkcjonowania psychofizycznego.

Ważne jest to, że szczegółowe cele terapii są formułowane indywidualnie dla każdego pacjenta i wspólnie z nim ustalane. W trakcie trwania leczenia mogą być modyfikowane w zależności od uzyskiwanych postępów i możliwości pacjenta.

 

Prowadzimy następujące formy psychoterapii:

 • psychoterapia indywidualna,
 • psychoterapia rodzinna (systemowa).
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia pary (małżeńska),
 • psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które chcą skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej i zmagają się:

 • z depresją i zaburzeniami nastroju
 • z dolegliwościami psychosomatycznymi
 • z niską samooceną
 • z fobią i innymi zaburzeniami lękowymi
 • z zespołem stresu pourazowego
 • z zaburzeniami osobowości
 • z zaburzeniami odżywiania
 • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi

 

Wspieramy osoby:

 • z DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików
 • doświadczające problemów w relacjach
 • mające problemy rodzinne i wychowawcze
 • przeżywające etap pustego gniazda

 

SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

Życie każdej rodziny podlega zmianom. Są to:

 • zawarcie związku małżeńskiego
 • narodziny dziecka i kolejnego
 • początek edukacji szkolnej
 • dorastanie, okres dojrzewania
 • etap pustego gniazda

Na każdym z tych etapów rodzina staje przed nowymi zadaniami. W tych przełomowych momentach życia rodzina może potrzebować wsparcia. Czasami wystarczy psychoedukacja rodziców. Czasami rodzina potrzebuje psychoterapii. Terapeuta pracujący w podejściu systemowym jest bezstronny. Nie występuje w roli eksperta czy trenera, który uczy, jak być lepszym rodzicem lub partnerem. Pełni rolę osoby neutralnej. Wierzy w mądrość rodziny.

 W sesjach terapeutycznych uczestniczy rodzina, rozumiana też jako osoby wspólnie zamieszkujące. Wszyscy jej członkowie traktowani są przez psychoterapeutę z równą uwagą.  Celem terapii jest przywrócenie rodzinie właściwego funkcjonowania a nie znalezienie winnego. Podczas sesji terapeutycznych łatwiej jest zwrócić uwagę na nieprawidłowe schematy, zachowania, trudności w komunikacji, które występują w danym systemie.

 

Sesje odbywają się rzadziej niż raz na tydzień. Rodzina ma wówczas możliwość wypróbowania nowo wypracowanych strategii jak również, ma szansę zaobserwować zależności, których do tej pory nie dostrzegała.

 

 

Terapia systemowa skierowana jest do rodzin, które mają trudności z przystosowaniem się do zmian zachodzących w jej wnętrzu. Takimi trudnościami mogą być:

 • dorastanie dzieci,
 • częste zmiany partnerów przez rodziców,
 • brak własnego miejsca w domu,
 • samookaleczenia dzieci
 • obniżony nastrój, depresja, lęki
 • zaburzenia odżywiania
 • trudności w nauce

 

 

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Kiedy zakochujemy się, to wierzymy, że zbudujemy szczęśliwy związek i pokonamy wszelkie trudności i przeciwieństwa losu jakie napotkamy. Jednak musimy pamiętać, że każdy człowiek jest odrębną indywidualnością, z określonymi przyzwyczajeniami, doświadczeniami i potrzebami, którą wnosi w związek. Oznacza to, że kryzysy i konflikty zdarzają się w każdym związku.

Gdy para znalazła się w tak trudnym momencie życia, kiedy Ona i On czują, że nie ma wzajemnego zrozumienia i jest coraz więcej nieporozumień i poczucia krzywdy, to powinna sięgnąć po pomoc w ramach psychoterapii par.

 

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego każdy z partnerów zostaje wysłuchany. Może przedstawić swoje spojrzenie na zgłoszony problem, może poinformować o oczekiwaniach i potrzebach skierowanych wobec siebie, partnera i terapeuty. Każdy z partnerów ma stworzoną możliwość i przestrzeń do tego, aby podzielić się tym, co jest dla niego ważne.

Na kolejnych spotkaniach ustalony zostaje cel prowadzonej terapii. Kolejne sesje to praca nad realizacją założonego celu. Wspólnie staramy się odnaleźć przyczynę konfliktu.

 

Na terapię zgłaszają się pary z różnymi problemami:

 • zdrady partnera, partnerki,
 • trudności w komunikowaniu się ze sobą,
 • poczucie wypalenia się w związku,
 • chęć odbudowania uczucia, które ich połączyło,

chęć poprawy jakości swojego wspólnego życia.