Zapraszamy Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • czy Twoje obawy i niepokoje związane z rozwojem dziecka są słuszne,
 • czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo,
 • czy ma szczególne uzdolnienia, a jeżeli tak to jakie,
 • czy Twoje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną i jest gotowe do podjęcia nauki w szkole
 • jak pomóc swojemu dziecku,
 • co jest przyczyną niepokojących zachowań,
 • potrzebujesz specjalistycznej diagnozy psychologiczne, pedagogicznej, logopedycznej
 • potrzebujesz konsultacji lekarskiej
 • potrzebujesz dla swojego dziecka profesjonalnej terapii psychologicznej, logopedycznej, behawioralnej, integracji sensorycznej, terapii EEG Biofeedback, terapii ręki

 

Zapraszamy również na specjalistyczne zajęcia dzieci o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności:

 • dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego - odpłatne
 • dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - odpłatne
 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z zaburzenia mowy,
 • dzieci z zaburzenia integracji sensorycznej,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z zespołem Aspergera,
 • dzieci z afazją motoryczną,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
 • dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • z dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • dzieci z ADHD
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
 • dzieci z innymi trudnościami

Zapraszamy również na zajęcia popołudniowe dla dzieci:

 • nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • warsztaty plastyczne dla dzieci starszych i młodszych,
 • Nauka czytania dla dzieci od 3 do 7 lat metodą symultaniczno-sekwencyjną ( Metoda Krakowska prof. Cieszyńskiej)
 • Nauka szybkiego czytania dla dzieci o 8 do 13 lat połączona z technikami pamięciowymi